Oficina: 00376 734040 | Mònica Núñez: 00376 664040 | info@aaa.ad

Amb data 12 d’abril de 2017, s’han publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra número 23 (d’ara en endavant BOPA), el nou text refós de la Llei de l’Impost General Indirecte (IGI) i el nou text refós de la Llei de l’impost sobre transmissions patrimonials (ITP), per tal de garantir la claredat en la consulta […]

Llegeix més

El passat 28 de febrer es va publicar al BOPA la Llei 3/2017, del 9 de febrer, del pressupost per a l’exercici del 2017. Aquesta llei aprovada pel Consell General el passat 9 de febrer inclou a la disposició final tercera una modificació de l’article 60 bis de la Llei 11/2012, del 21 de juny, […]

Llegeix més

Amb data 6 de maig de 2015, s’han publicat al BOPA , el text refós de les Lleis tributàries, que  van ser aprovades el passat 29 d’abril pel Consell de ministres: l’impost general indirecte (IGI); l’impost sobre societats (IS); l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF); l’impost sobre la renda dels no-residents (IRNR); […]

Llegeix més

Amb data 12 de novembre de 2014 es va publicar al BOPA la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari, aprovada pel Consell General en la sessió del dia 16 d’octubre de 2014. D’acord amb el seu article 8.3, el Govern disposa d’un termini de tres mesos a partir de qualsevol modificació […]

Llegeix més