Oficina: 00376 734040 | Mònica Núñez: 00376 664040 | info@aaa.ad

Amb data 26 d’abril de 2017, s’ha publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra número 25 , el Decret referent a l’obligatorietat d’indicar el número de registre tributari (NRT) en tots els tràmits duaners. Donat el nou sistema informàtic que està implementant la Duana andorrana amb la finalitzat d’augmentar l’eficàcia, simplificar i fer més ràpids […]

Llegeix més