Oficina: 00376 734040 | Mònica Núñez: 00376 664040 | info@aaa.ad

El CDI Andorra Xipre El 18 de maig de 2018 es va signar el Conveni entre el Principat d’Andorra i el Govern de la República de Xipre per evitar la doble imposició en matèria d’impostos sobre la renda i prevenir l’evasió fiscal (CDI), que fou publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, número 57, del […]

Llegeix més

Amb data 3 d’octubre de 2018, s’ha publicat al BOPA, el Conveni entre el Principat d’Andorra i la República de Xipre per evitar la doble imposició i prevenir l’evasió fiscal en matèria d’impostos sobre la renda. Les negociacions es van realitzar durant els dies 2 d’agost i 10 de novembre del 2016, i el conveni […]

Llegeix més

El passat dia 20 de setembre de 2016 es va signar el Conveni entre el Principat d’Andorra i el Govern de la República de Malta  per evitar la doble imposició en matèria d’impostos sobre la renda i prevenir l’evasió fiscal (CDI) que fou publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, núm. 39, del 14 de […]

Llegeix més

Amb data 14 de juny del 2017, s’ha publicat al BOPA, el Conveni entre el Principat d’Andorra i la República de Malta per evitar la doble imposició i prevenir l’evasió fiscal en matèria d’impostos sobre la renda. Les negociacions es van realitzar durant el desembre del 2015, i el conveni es va signar amb data  […]

Llegeix més

El CDI entre el Principat d’Andorra i la República Portuguesa entrarà en vigor el proper 23 d’abril. Aquest serà el cinquè conveni que entrarà en vigor  per evitar les dobles imposicions i prevenir l’evasió i el frau fiscal, juntament amb el d’Espanya, França, Luxemburg i Liechtenstein. Els Governs del Principat d’Andorra i de la República […]

Llegeix més

Amb data 22 de desembre de 2016, s’ha publicat al BOPA, el Conveni entre el Principat d’Andorra i la República de Portugal per evitar la doble imposició i prevenir l’evasió fiscal en matèria d’impostos sobre la renda. L’any 2009 Andorra i Portugal ja van signar un acord per a l’intercanvi d’informació en matèria fiscal, les […]

Llegeix més

El 30 de setembre del 2015 es va signar el Conveni entre el Principat d’Andorra i el Principat de Liechtenstein per evitar la doble imposició i prevenir l’evasió fiscal en matèria d’impostos sobre la renda i patrimoni (CDI) que fou publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, núm.38, de data 29 de juny del 2016. […]

Llegeix més

Introducció Andorra ha realitzat grans esforços en els darrers anys d’homogeneïtzació fiscal amb la resta de països europeus. Des de finals de l’any 2009 fins a l’actualitat s’han signat més de 20 convenis d’intercanvi d’informació fiscal amb països com Espanya, França, Portugal, Alemanya, Suïssa, Noruega, Països Baixos, Finlàndia, Islàndia, Dinamarca, Groenlàndia, Argentina, Liechtenstein, San Marino, […]

Llegeix més

INTRODUCCIÓ AL CONVENI DE DOBLE IMPOSICIÓ ANDORRA ESPANYA Els convenis de doble imposició (CDI) són tractats internacionals que tenen com a finalitat evitar els casos de doble imposició fiscal internacional mitjançant una sèrie de mesures que impliquen als 2 estats contractants. Els CDI’s faciliten la promoció de les inversions exteriors i afavoreixen la competitivitat de […]

Llegeix més

El 2 de juny de 2014 es va signar el Conveni entre el Principat d’Andorra i el Gran Ducat de Luxemburg per evitar la doble imposició en matèria d’impostos sobre la renda i prevenir l’evasió fiscal (CDI) que fou publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, núm.87, de data 23 de desembre de 2015. D’acord […]

Llegeix més