Oficina: 00376 734040 | Mònica Núñez: 00376 664040 | info@aaa.ad

Auditoria

La nostra empresa compta amb amplis coneixements en el sector de l’auditoria gràcies a la dilatada experiència dels nostres professionals. Tots ells compten amb un bagatge professional anterior en grans firmes nacionals i internacionals en els serveis que oferim tant a Andorra com a Espanya:

 • Auditoria de comptes anuals individuals i consolidats
 • Revisions limitades dels estats financers
 • Procediments acordats
 • Informes de subvencions
 • Avaluació de sistemes de control intern
 • Informes de compliment de ratis financers

Fiscalitat

Des d’una visió global i estratègica, analitzarem les obligacions fiscals i tributàries de la seva empresa i/o persona amb l’objectiu d’oferir una planificació fiscal que permeti maximitzar els beneficis del seu negoci així com l’optimització fiscal de la càrrega impositiva.

L’entorn fiscal és canviant i globalitzat, pel que les empreses necessiten d’una continua actualització. Compromesos i resolutius, el nostre equip d’assessors fiscals, els hi oferirà tots aquells serveis que precisi en l’àmbit tributari.

Fiscalitat Andorrana

 • Assessorament fiscal a empreses i particulars
 • Confecció i presentació d’impostos
 • Consolidació fiscal
 • Planificació i optimització fiscal en estructures societàries a nivell internacional
 • Formació en fiscalitat a empreses

Fiscalitat espanyola

 • Assessorament fiscal a empreses i particulars amb interessos a Espanya
 • Confecció de declaracions i liquidacions tributàries (IS, IVA, IRPF, IRNR, successions..)
 • Planificació i optimització fiscal en estructures societàries a nivell internacional

Consultoria / Assessorament comptable

Per aquelles empreses que precisin verificar els procediments comptables i financers requerits per la normativa andorrana, la nostra empresa compta amb una dilatada pràctica al sector, per a complir amb els mateixos, així com, per assistir-lo en tots aquells processos comptables i financers en els que l’empresa requereixi de la nostra assistència.

Una comptabilitat ordenada, ràpida i transparent per a que en tot moment es reporti la realitat econòmica del seu negoci. Un anàlisis permanent en matèria comptable per optimitzar la gestió empresarial i prendre les millors decisions operatives i estratègiques.

 • Confecció i revisió de la informació financera: estats financers, comptes anuals, consolidats comptables, pressupostos
 • Optimització dels processos clau i suport de suport de l’empresa
 • Disseny i implementació de polítiques comptables
 • Disseny i implementació de processos comptables
 • Programes de reducció de costos
 • Realització d’informes periòdics sobre la evolució financera de l’empresa
 • Elaboració de plans de viabilitat
 • Confecció de presentacions corporatives
 • Suport a petites i mitjanes empreses en les tasques de Direcció Financera
 • Assessorament financer en transaccions, valoracions, compres i vendes de negocis i societats
 • Peritatges

Legal/ Mercantil

Conscienciats en la necessitat de conciliar les necessitats legals de l’empresa amb les exigències comptables i fiscals de la mateixa, li oferim assessorament legal en matèria mercantil i, en el seu cas, treballar amb els millors especialistes del país per aquelles empreses que requereixin d’un servei més especialitzat. En concret, nomenem els següents camps en els que la seva empresa pot confiar les seves necessitats legals:

 • Creació de societats
 • Elaboració o modificació d’estatuts societaris
 • Preparació i manteniment de llibres legals de la Societat
 • Elaboració d’actes
 • Secretaries de Consells d’Administració

Emprenedors

Vols invertir a Andorra? Adaptem els nostres serveis a les necessitats específiques dels inversors del país i aquelles empreses estrangeres que tinguin intenció d’establir-se al Principat. Posem tots els nostres recursos i coneixements al teu abast per tal que constitueixis l’empresa de la forma més adequada i amb la garantia de comptar amb professionals experts en fiscalitat, comptabilitat, finances així com també amb el suport legal per iniciar la teva activitat.

 • Assessorament sobre el tipus de figura societària més adequada al teu projecte
 • Tramitació de les gestions necessàries per posar en funcionament el teu negoci
 • Assessorament comptable i fiscal
 • Registre de propietat intel·lectual, patents i marques
 • Confecció d’impostos
 • Elaboració de comptes anuals
 • Elaboració de plans de negoci