Oficina: 00376 734040 | Mònica Núñez: 00376 664040 | info@aaa.ad

D’acord amb el que s’estableix a l’article 73 de la Llei 31/2018, del 6 de desembre de relacions laborals, el Govern fixa amb una periodicitat mínima anual el salari mínim interprofessional.

El salari mínim per l’any 2020 per a qualsevol persona assalariada major de 15 anys és el següent:

taula salari mínim

Aquest nou salari mínim suposa un increment del 3,2% respecte a l’any anterior.

Per una altra banda, la Llei 23/2019, del 12 de desembre, de mesures urgents en matèria d’arrendaments d’habitatge i per millorar el poder adquisitiu, en el seu article 9, estableix que els empresaris hauran d’incrementar el salari dels treballadors que percebin un salari global brut anual inferior a 24.000 euros, en el mateix percentatge en què s’hagi establert l’IPC de l’any 2019, és a dir en un 1%.

Recordem també, que d’acord amb l’article 21 de la Llei 31/2018, del 6 de desembre de relacions laborals, els menors d’edat que tinguin 15 anys no poden exercir cap activitat laboral durant el període escolar. Tanmateix, poden treballar durant les vacances escolars i fins a un màxim de dos mesos per any natural, sempre que gaudeixin com a mínim d’un mes de vacances escolars a l’estiu i de la meitat de les vacances escolars durant la resta de l’any.

Poden consultar la Llei 31/2018, del 6 de desembre de relacions laborals al següent enllaç:

Llei 31/2018, del 6 de desembre, de relacions laborals (596.6 KiB)

Triple A 

C/Prat de la Creu 96, 4º 4ª

Andorra la Vella

Correu electrònic: info@aaa.ad

Telèfon: +376 734040