Oficina: 00376 734040 | Mònica Núñez: 00376 664040 | info@aaa.ad

Residència sense activitat lucrativa (residència passiva)

La residència sense activitat lucrativa (residència passiva) la poden sol·licitar aquelles persones que vulguin residir a Andorra sense exercir cap activitat econòmica.

Requisits del permís de residència sense activitat lucrativa (residència passiva):

 • No exercici cap activitat econòmica
 • Romandre a Andorra un mínim de 90 dies per any
 • Invertir almenys 350.000 euros, en
  a) Béns immobles situats en el territori del Principat d’Andorra.
  b) Participacions en el capital social o en els fons propis de societats residents al Principat d’Andorra.
  c) Instruments de deute o finances emesos per entitats residents al Principat d’Andorra.
  d) Instruments de deute emesos per qualsevol Administració pública del Principat Andorra.
  e) Productes d’assegurança de vida contractats amb entitats residents en el Principat d’Andorra.
  f) Dipòsits a l’Autoritat Financera Andorrana.
 • Realitzar un dipòsit a l’Autoritat Financera Andorrana de 50.000 € (que serà retornat en el moment de deixar de residir al país). A més, per cada persona al seu càrrec que adquireixi la condició de resident sense activitat lucrativa, el titular haurà de dipositar 10.000 euros addicionals.

Per més informació, contacteu sense compromís

(+376) 734040

info@aaa.ad