Oficina: 00376 734040 | Mònica Núñez: 00376 664040 | info@aaa.ad

 

D’acord amb les necessitats socials i econòmiques del país, el Govern determina la política general en matèria d’immigració. Es realitza un anàlisi de la situació nacional del treball i via reglament es publiquen les quotes d’autorització d’immigració afavorint als llocs de treball dels andorrans i dels estrangers legalment residents, amb l’objectiu de fomentar la cohesió social.

El nombre total d’autoritzacions que es poden lliurar ascendeix a 320 de les quals;

 • 268 corresponents a residència i treball;
 • 52 corresponents a treball fronterer.

Aquests nombres globals es troben desglossats per tipologia d’ocupació professional:

 • 55 autoritzacions per a l’ocupació professional de personal directiu de les empreses i de les administracions públiques
 • 75 autoritzacions per a l’ocupació professional de tècnics i professionals científics i intel·lectuals
 • 50 autoritzacions per a l’ocupació professional de delineants i dissenyadors tècnics; tècnics en ciències físiques, químiques, enginyeria i informàtica; tècnics d’equips òptics i electrònics; professionals de lanavegació marítima i aeronàutica; tècnics en edificació, seguretat en el treball i control de qualitat; tècnics en ciències naturals i en sanitat; tècnics en educació infantil, instructors de vol, navegació i conducció de vehicles
 • 3 autoritzacions per a l’ocupació professional de dissenyador gràfic i dissenyador de joieria
 • 25 autoritzacions per a l’ocupació professional d’esportistes professionals i entrenadors esportius
 • 11 autoritzacions per a l’ocupació professional de recepcionistes d’hotel
 • 15 autoritzacions per a l’ocupació professional de cuiners, en general
 • 24 autoritzacions per a l’ocupació professional de cambrers, en general
 • 13 autoritzacions per a l’ocupació professional de caps de cuina, de menjador i similars
 • 7 autoritzacions per a l’ocupació professional d’auxiliars d’infermeria hospitalària
 • 9 autoritzacions per a l’ocupació professional d’assistents domiciliaris
 • 3 autoritzacions per a l’ocupació professional de perruquer unisex
 • 4 autoritzacions per a l’ocupació professional de guia de turisme
 • 20 autoritzacions per a l’ocupació professional de dependents de comerç, en general
 • 2 autoritzacions per a l’ocupació professional de pastor, eugasser o vaquer
 • 2 autoritzacions per a l’ocupació professional de pastisser
 • 2 autoritzacions per a l’ocupació professional de Forner

El reglament estableix el mínim salarial que ha de percebre el treballador que sol·licita una autorització d’immigració, aquest salari correspondria a una jornada legal ordinària de treball de 40 hores setmanals, així en l’annex I del Reglament hi figura una taula amb l’import salarial corresponent a cada tipus d’ocupació; Classificació salarial d’immigració (CIS). Per altra banda, també contempla un límit en concepte de pensió alimentària i d’allotjament en l’annex II.

El termini de presentació de les sol·licituds d’autoritzacions es finalitza el 31 d’octubre de 2015 i s’ha de realitzar al Servei d’Immigració.