Oficina: 00376 734040 | Mònica Núñez: 00376 664040 | info@aaa.ad

 

Amb data 2 de maig de 2018, s’ha publicat en el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra número 25 (d’ara endavant el BOPA), el nou text refós de la Llei de la Seguretat Social, per garantir la claredat en la consulta i preservar la seguretat jurídica.

 

Aquest text refon la Llei 17/2008, del 3 d’octubre de la Seguretat Social i les modificacions que ha sofert al llarg dels anys per les següents Lleis: Llei 25/2011, del 29 de desembre, Llei 17/2012, del 8 d’octubre, Llei 9/2013, del 23 de maig, Llei 18/2014, del 24 de juliol, Llei 6/2015, del 15 de gener, del Fons de reserva de jubilació, Llei 2/2016, del 2 de març, del pressupost per a l’exercici del 2016, Llei 9/2017, del 25 de maig, de mesures per lluitar contra el tràfic d’éssers humans i protegir les víctimes, Llei 27/2017, del 30 de novembre, de mesures urgents per a l’aplicació del Conveni relatiu als drets de les persones amb discapacitat i la Llei 1/2018, de l’1 de març, del pressupost per a l’exercici del 2018.

 

El text refós de la Llei de la Seguretat Social, ja es pot consultar a la nostra pàgina web a:

 

NORMATIVA LEGISLATIVA/ SEGURETAT SOCIALConjuntament amb la resta de lleis, decrets i reglaments fiscals anteriorment publicats.

O al següent enllaç:

 

Decret legislatiu del 25/04/2018 de publicació del text refós de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la Seguretat Social (655.8 KiB)