Oficina: 00376 734040 | Mònica Núñez: 00376 664040 | info@aaa.ad

Amb data 3 d’octubre de 2018, s’ha publicat al BOPA, el Conveni entre el Principat d’Andorra i la República de Xipre per evitar la doble imposició i prevenir l’evasió fiscal en matèria d’impostos sobre la renda.

Les negociacions es van realitzar durant els dies 2 d’agost i 10 de novembre del 2016, i el conveni es va signar amb data 18 de maig de 2018.

Aquests acords són un element clau en l’estratègia perquè Andorra esdevingui un país competitiu, atès que permetran a les empreses andorranes prestar serveis a l’estranger sense ser sotmeses a la retenció a l’origen sobre la facturació, i donaran seguretat jurídica a les inversions estrangeres a Andorra perquè puguin obtenir una garantia conforme a la qual no rebran imposició per les mateixes rendes al seu lloc de residència fiscal.

A data d’avui ja estan en vigor set CDI, el primer entre el Principat d’Andorra i la República Francesa que va entrar en vigor l’1 de juliol del 2015; el segon entre el Principat d’Andorra i el Regne d’Espanya que va entrar en vigor el 26 de febrer del 2016; el tercer entre el Principat d’Andorra i el Gran Ducat de Luxemburg en vigor des del 7 de març del 2016, el quart entre el Principat d’Andorra i el Principat de Liechtenstein, en vigor des del 21 de novembre del 2016, el cinquè entre el Principat d’Andorra i la República Portuguesa en vigor des del 23 d’abril del 2017, el sisè entre el Principat d’Andorra i el Emirats Àrabs Units, vigent des de l’1 d’agost de 2017, i el darrer entre Principat d’Andorra i la República de Malta, en vigor de del 27 de setembre de 2017.

Un cop ratificat, el Conveni entrarà en vigor, respecte dels impostos retinguts a l’origen, en relació amb les quantitats pagades o meritades, el primer dia o a comptar del primer dia del mes de gener següent a la data en què el Conveni entri en vigor; i, respecte dels altres impostos sobre la renda, i en relació amb els anys impositius que comencin el primer dia o a comptar del primer dia del mes de gener següent, a la data en què el Conveni entri en vigor.

Els Estats han de notificar-se mútuament per escrit, per via diplomàtica, l’acompliment dels procediments legals interns necessaris per a l’entrada en vigor d’aquest Conveni.

El CDI Andorra Xipre es pot consultar a la nostra pàgina web a:

 NORMATIVA LEGISLATIVA/ GENERAL

Conjuntament amb la resta de lleis, decrets i reglaments fiscals anteriorment publicats.

O al següent enllaç:

03/10/2018 Conveni entre el Govern del Principat d’Andorra i el Govern de la República de Xipre per evitar la doble imposició i prevenir l’evasió fiscal en matèria d’impostos sobre la renda (322.1 KiB)