Oficina: 00376 734040 | Mònica Núñez: 00376 664040 | info@aaa.ad

Amb data 14 de juny del 2017, s’ha publicat al BOPA, el Conveni entre el Principat d’Andorra i la República de Malta per evitar la doble imposició i prevenir l’evasió fiscal en matèria d’impostos sobre la renda.

Les negociacions es van realitzar durant el desembre del 2015, i el conveni es va signar amb data  20 de setembre del 2016.

Aquests acords són un element clau en l’estratègia perquè Andorra esdevingui  un país competitiu, atès que permetran a les empreses andorranes prestar serveis a l’estranger sense ser sotmeses a la retenció a l’origen sobre la facturació, i donaran seguretat jurídica a les inversions estrangeres a Andorra perquè puguin obtenir una garantia conforme a la qual no rebran imposició per les mateixes rendes al seu lloc de residència fiscal.

A data d’avui ja estan en vigor cinc CDI, el primer entre el Principat d’Andorra i la República Francesa que va entrar en vigor l’1 de juliol del 2015; el segon entre el Principat d’Andorra i el Regne d’Espanya que va entrar en vigor el 26 de febrer del 2016;  el tercer entre el Principat d’Andorra i el Gran Ducat de Luxemburg en vigor des del  passat 7 de març del 2016, el quart entre el Principat d’Andorra i el Principat de Liechtenstein, en vigor des del 21 de novembre del 2016 i el cinquè entre el Principat d’Andorra i la República Portuguesa en vigor des del passat 23 d’abril del 2017.

El CDI Andorra Malta es pot consultar a la nostra pàgina web a:

 

NORMATIVA LEGISLATIVA/ GENERAL

Conjuntament amb la resta de lleis, decrets i reglaments fiscals anteriorment publicats.

O al següent enllaç:

25/05/2017 Conveni entre el Govern del Principat d’Andorra i el Govern de la República de Malta per evitar la doble imposició i prevenir l’evasió fiscal en matèria d’impostos sobre la renda (223.4 KiB)