Oficina: 00376 734040 | Mònica Núñez: 00376 664040 | info@aaa.ad

Govern té previst introduir un seguit de modificacions a la Llei de l’impost sobre la renda de les persones físiques aprovada el passat mes d’abril d’enguany. Principalment, s’ha anunciat que la reducció per aportacions a plans de pensions s’apliqui a la base de tributació general i no a la quota de l’impost, tal i com es va publicar a la Llei 5/2014.

Per altra banda, amb la finalitat d’atendre al col·lectiu dels discapacitats, s’ha considerat incrementar el límit personal exempt de 24.000 euros a 30.000 euros. Tanmateix, s’ha desvinculat el requisit de l’edat a l’aplicació de les deduccions per càrregues familiars.

La voluntat de Govern pel que fa a les aportacions i contribucions a plans de pensions definits en el Reglament és que no hagin de tornar a tributar en el moment de percebre la prestació si en el seu dia ja varen tributar amb motiu de fer l’aportació.

En aquest mateix sentit, s’aclareix que les contribucions que realitzen els empresaris als seus treballadors a un pla de previsió social tenen la consideració de rendes del treball.

Descarregar informació