Oficina: 00376 734040 | Mònica Núñez: 00376 664040 | info@aaa.ad

Presentació

Mònica Núñez és sòcia codirectora de Triple A i lidera la pràctica d’auditoria, consultoria i propietat intel·lectual.

Abans de fundar Triple A, Mònica Núñez va desenvolupar la seva carrera professional en el departament d’auditoria a EY, firma on va exercir durant catorze anys. Posteriorment va dirigir el departament d’auditoria a Alfa Capital i va treballar com a expert independent durant tres anys a la matriu del Grup La Seda de Barcelona (empresa cotitzada), elaborant la informació financera i els comptes anuals consolidats, així com revisant els estats financers i assessorant a diverses empreses del grup en diferents països.

Posseeix una dilatada experiència en auditoria, consolidació i consultoria, assessorant a empreses nacionals i multinacionals de diferents sectors d’activitat (industrial, comercial i serveis), havent treballant habitualment en normativa comptable andorrana, espanyola i IFRS.

Tanmateix, en els darrers anys s’ha especialitzat en l’àmbit de la consolidació comptable, el disseny de polítiques comptables de grup, la implementació de sistemes de reporting i la fiscalitat andorrana.

Formació Acadèmica

  • Llicenciada en Administració i Direcció d’Empreses (UOC)
  • Diplomada en Ciències Empresarials (Universitat de Girona)
  • Màster en Comptabilitat Superior i Auditoria (Universidad de Alcalá)
  • Titulació professional d’auditor de comptes, inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC)
  • Agents de patents acreditat per l’Oficina de Marques i Patents del Principat d’Andorra (OMPA)
  • Membre de la Associació d’Assessors Tributaris i Fiscals d’Andorra (AATF)

Publicacions

  • Manual Pràctic sobre els impostos directes d’Andorra, publicat per la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra (edició 2013). Revisió tècnica.

Idiomes

Català, castellà, anglès i portugès.