Oficina: 00376 734040 | Mònica Núñez: 00376 664040 | info@aaa.ad

El passat 15 de maig de 2019 es va publicar al BOPA el Decret del 08/05/2019 pel qual es modifica el Reglament que regula les obligacions de facturació.

El Reglament que exposa les obligacions de facturació es va aprovar l’any 2013 amb l’establiment d’un sistema fiscal homologat equiparable als del nostre entorn. Atès que el sistema jurídic andorrà ha aprofundit en l’ús dels mecanismes electrònics es fa necessari modificar aquest Reglament per harmonitzar la utilització de les noves tecnologies i els documents derivats del tràfic mercantil.

Aquesta modificació pretén regular l’ús de la factura electrònica en el sector públic i el privat d’Andorra. D’aquesta manera els empresaris que es vulguin acollir en aquesta modalitat de facturació hauran de complir els requisits descrits en aquest reglament.

Així doncs, l’objecte principal d’aquesta modificació reglamentària defineix els requisits de la facturació electrònica, de la conservació per mitjans electrònics, i de l’expedició i el lliurament de factures pel client o un tercer.

Cal destacar, que l’expedició de la factura electrònica és voluntària, i en tot cas està condicionada al fet que el seu destinatari hagi donat el seu consentiment.

El nou Reglament que regula les obligacions de facturació es pot consultar a la nostra pàgina web a:

NORMATIVA LEGISLATIVA/ COMPTABILITAT I DIPÒSIT DE COMPTES

Conjuntament amb la resta de lleis, decrets i reglaments fiscals anteriorment publicats.