Oficina: 00376 734040 | Mònica Núñez: 00376 664040 | info@aaa.ad

El passat 28 de febrer va entrar en vigor la modificació de la Llei de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) pel que fa al dret d’accés a una pensió de viduïtat.

Els canvis més significatius que aquesta modificació comporta són els següents:

  • Perquè sigui efectiu el dret a pensió, la persona difunta ha d’haver cotitzat tant a la branca general com a la branca de jubilació durant els següents períodes de temps:

i) 36 mesos en els últims 48 mesos, en el cas que el difunt tingués menys de 30 any

ii) 60 mesos en els últims 72 mesos, en el cas que el difunt fos de 30 anys o més

  • En qualsevol cas, si la persona difunta ha cotitzat durant 15 anys a la branca general i a la branca de jubilació genera dret a una pensió per viduïtat.

Les persones que vulguin realitzar una sol·licitud de pensió de viduïtat, d’acord amb el anteriorment descrit, tenen un termini d’un any a partir del passat 28 de febrer del 2019, data d’entrada en vigor de la modificació de la Llei.