Oficina: 00376 734040 | Maika Nin: 00376 326746 | Mònica Núñez: 00376 664040 | info@aaa.ad

Presentació

Maika Nin és sòcia codirectora de Triple A i lidera la pràctica fiscal, inversió estrangera i assessorament comptable.

Abans de fundar Triple A, Maika Nin va desenvolupar la seva carrera en els departaments d’auditoria i d’assessorament fiscal d’Alfa Capital, firma on va exercir durant 7 anys.

És experta en auditoria i assessorament fiscal a empreses i particulars. Ha participat en la modificació de la Llei de comptabilitat dels empresaris per adequar-la a l’entrada en vigor de l’impost sobre societats. I, en els darrers anys ha col·laborat en diverses publicacions de temàtica comptable i del sistema tributari andorrà.

Tanmateix, ha assessorat a entitats del sector públic en la preparació de la informació de gestió comptable i pressupostària trimestral i anual, d’acord amb el que estableix la Llei general de les finances públiques i el Pla General de comptabilitat Pública, realitzant les revisions de les memòries pressupostàries i donant suport tècnic al personal de les entitats en el moment de preparar i revisar la informació comptable i pressupostària.

Addicionalment des d’inicis del 2012 i fins al desembre del 2019, va exercir com a Consellera delegada de Finances, Comptabilitat, Administració i Noves tecnologies del Comú d’Andorra la Vella.

Formació Acadèmica

  • Diplomada en Gestió i Administració Pública (Universitat Pompeu Fabra)
  • Postgrau en auditoria (IDEC- Universitat Pompeu Fabra)
  • Estudis de doctorat, diploma d’estudis avançats (DEA) en Dret Internacional Públic (Universitat Autònoma de Barcelona)
  • Màster en Relacions Internacionals i Integració Europea (Universitat Autònoma de Barcelona)
  • Llicenciada en Ciències Polítiques i de l’Administració (Universitat de Barcelona)

Publicacions

  • Manual Pràctic de comptabilitat d’Andorra, publicat per la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra (edició 2012)
  • Manual Pràctic sobre els impostos directes d’Andorra, publicat per la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra (edició 2013)
  • L’Impost sobre Societats, Quaderns d’actualitat econòmica, publicat per Banca Privada d’Andorra (edició 2012)
  • L’Impost General Indirecte, Quaderns d’actualitat econòmica, publicat per Banca Privada d’Andorra (edició 2013)
  • L’Impost sobre la renta de les activitats econòmiques, Quaderns d’actualitat econòmica, publicat per Banca Privada d’Andorra (edició 2013)

Idiomes

Català, Castellà, Anglès i Francès