Oficina: 00376 734040 | Mònica Núñez: 00376 664040 | info@aaa.ad

Legal/ Mercantil

Conscienciats en la necessitat de conciliar les necessitats legals de l’empresa amb les exigències comptables i fiscals de la mateixa, li oferim assessorament legal en matèria mercantil i, en el seu cas, treballar amb els millors especialistes del país per aquelles empreses que requereixin d’un servei més especialitzat. En concret, nomenem els següents camps en els que la seva empresa pot confiar les seves necessitats legals:

  • Creació de societats
  • Elaboració o modificació d’estatuts societaris
  • Preparació i manteniment de llibres legals de la Societat
  • Elaboració d’actes
  • Secretaries de Consells d’Administració