Oficina: 00376 734040 | Mònica Núñez: 00376 664040 | info@aaa.ad

Laboral

Per aquelles empreses que vulguin externalitzar la seva gestió laboral, Triple A els hi assessorarà i gestionarà en aquells tràmits que s’hagin de realitzar davant de l’Administració o la CASS.

Els serveis que oferim en aquest camp són els següents:

  • Obtenció i renovació de permisos de residència i treball.
  • Assessorament i redacció de contractes de treball
  • Redacció de notificacions de faltes i sancions als treballadors
  • Redacció de cartes d’acomiadament
  • Confecció de documents de quitança
  • Confecció de nòmines i butlletins salarials
  • Presentació de la declaració mensual de la Seguretat Social
  • Presentació altes, baixes i variacions de dades del personal a la CASS
  • Declaracions de retenció sobre les rendes del treball