Oficina: 00376 734040 | Mònica Núñez: 00376 664040 | info@aaa.ad

Amb data 23 de març de 2016, s’ha publicat al BOPA, el nou text refós de la Llei de l’Impost General Indirecte (IGI), que va ser aprovat el passat 16 de març pel Consell de Ministres, donat que aquesta Llei ha sofert diverses modificacions en els darrers anys i es vol garantir la claredat en la consulta i preservar la seguretat jurídica.

Aquest text refon la Llei de l’Impost General Indirecte del 21 de juny de 2012 i les modificacions que ha sofert al llarg dels anys per les següents Lleis; 29/2012, 10/2014, 37/2014, 6/2015, 8/2015,15/2015.

Per tal de facilitar el coneixement de les lleis i la seva consulta, la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari, en el seu article 8.3 estableix que el Govern disposa d’un termini de tres mesos a partir de qualsevol modificació legislativa per a publicar al BOPA mitjançant un decret legislatiu del text refós de les Lleis.

El text refós de la Llei de l’Impost General Indirecte, ja es pot consultar a la nostra pàgina web a:

NORMATIVA LEGISLATIVA/ FISCALITAT/ IGI

Conjuntament amb la resta de lleis, decrets i reglaments fiscals anteriorment publicats.

O al següent enllaç: