Oficina: 00376 734040 | Mònica Núñez: 00376 664040 | info@aaa.ad

Amb data 27 de maig de 2015, s’ha publicat al BOPA, el text refós de la Llei General de les Finances Públiques, que va ser aprovat el passat 20 de maig pel Consell de ministres, donat que aquesta Llei ha sofert diverses modificacions en els darrers anys i es vol garantir la claredat en la consulta i preservar la seguretat jurídica.

Aquest text refon la Llei General de les Finances Públiques del 19 de desembre de 1996 i les modificacions que ha sofert al llarg dels anys per les següents Lleis;  6/2005, 5/2008, 30/2012, 28/2014 i 7/2015.

Per tal de facilitar el coneixement de les lleis i la seva consulta, la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari, en el seu article 8.3 estableix que el Govern disposa d’un termini de tres mesos a partir de qualsevol modificació legislativa per a publicar al BOPA mitjançant un decret legislatiu del text refós de les Lleis.

El text refós de la Llei General de les Finances Públiques, ja es pot consultar a la nostra pàgina web a:

NORMATIVA LEGISLATIVA/ SECTOR PÚBLIC

Conjuntament amb la resta de lleis, decrets i reglaments fiscals anteriorment publicats.