Oficina: 00376 734040 | Mònica Núñez: 00376 664040 | info@aaa.ad

IPC 2018

L’índex de preus al consum (IPC) del 2018 es situa finalment en el 0,7%, quatre dècimes menys del que es preveia al mes de novembre (1,1%).

Aquesta disminució ha estat deguda al descens del preu del petroli, fet que també ha fet disminuir l’IPC del 2018 als països veïns.

A Espanya l’IPC del 2018 ha estat d’un 1,2% (1,7% al novembre) i a França d’un 1,6% (1,9% al novembre).

Recordeu que aquest increment us pot afectar a les tarifes fixades, tant amb clients com a proveïdors, si així ho estipulen els contractes.

 

Salari mínim interprofessional 2019

El salari mínim interprofessional a partir del dia 1 de gener de 2019 s’ha fixat en 6,06 euros/hora.

Per tant, s’incrementa en un 3,2% (quatre vegades l’IPC), situant-lo en 1.050 euros. Aquest increment, superior a l’IPC, té com a objectiu millorar la capacitat adquisitiva dels assalariats i anar equiparant progressivament el salari mínim al cost real de la vida.

Aquesta mesura afectarà a unes 3.000 persones que actualment estan cobrant en base al salari mínim.

En el cas que tingueu treballadors cobrant en base al salari mínim, tingueu en compte aquesta variació a l’hora de calcular les nòmines del mes de gener.