Oficina: 00376 734040 | Mònica Núñez: 00376 664040 | info@aaa.ad

Invertir a Andorra

Donat el procés d’obertura econòmica d’Andorra durant els darrers anys, la nova legislació andorrana permet la constitució de societats amb capital 100% estranger.

Per una altre banda, l’homogeneïtzació de la fiscalitat i una decidida aposta per la transparència i cooperació internacional seguint els estàndards exigits tant per la Unió Europea com per l’OCDE, fa que Andorra surti de la llista de paradisos fiscals, tot i mantenir un règim fiscal molt competitiu.

Andorra no només és una òptima opció per invertir, sinó també per viure. Ubicada en un entorn natural incomparable entre Espanya i França, amb una renda per càpita de les més elevades del món i amb un elevat índex de seguretat ciutadana, els seus ciutadans gaudeixen tant d’una altíssima qualitat de vida com d’un sistema fiscal molt atractiu.

Un país amb avantatges fiscals

Andorra té una de les taxes més baixes d’impost de societats del món, sent el tipus de gravamen únicament d’un 10%, podent algunes societats donada la seva activitat, gaudir d’un tipus efectiu de 2%.

El tipus de gravamen de l’impost sobre la renda de les persones físiques és del 10%, estant exempts els primers 24.000 euros de rendiments del treball (dels 24.001 als 40.000 el tipus de gravamen és de 5%), els primers 3.000 euros de rendes de capital mobiliari i la totalitat dels dividends obtinguts d’empreses andorranes, el que redueix significativament el tipus efectiu.

L’impost general indirecte general (equivalent a l’IVA) és només del 4,5%.

No existeix l’impost sobre el Patrimoni ni el successions i donacions.

Un país obert als estrangers

Andorra ha apostat per la liberalització de les inversions amb l’aprovació de la Llei 10/2012 d’inversió estrangera al Principat d’Andorra, ja que aquesta llei permet la creació de societats amb el 100% del capital estranger.

Per una altra banda, si posseeixes més del 20% de les accions d’una societat andorrana i exerceixes un càrrec en l’òrgan d’administració de la societat, pots sol·licitar la residència.

Un lloc inigualable per viure

  • Qualitat de vida de les més elevades del món
  • Elevada seguretat amb una de les menors taxes de criminalitat
  • A menys de tres hores de ciutats com Barcelona o Toulouse
  • Una renda per càpita de les més elevades del món
  • Dèficit i endeutament sobre el PIB en la banda més moderada dels països de la OCDE
  • Elevada solvència del sistema bancari andorrà
  • Sistema sanitari de primer nivell
  • Tres sistemes educatius gratuïts en tres idiomes
  • Una gran diversitat cultural

Per més informació, contacteu sense compromís

(+376) 734040

info@aaa.ad