Oficina: 00376 734040 | Mònica Núñez: 00376 664040 | info@aaa.ad

Amb l’entrada en vigor, el passat 1 d’abril, del pressupost per a aquest any 2016, també entren en vigor dues modificacions que afecten a la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), com són l’increment en dos punts de la cotització a la branca general i l’ampliació del grup de persones que poden ser beneficiaries d’un assegurat directe de la CASS.

Per tant, a la nòmina d’aquest mes d’abril l’assalariat aportarà un 1% més del seu salari a la branca general, mentre que l’altre 1% l’aportarà l’empresari, de manera que si fins al 31 de març d’aquest any l’assalariat aportava un 5,5% del sou a la branca general ara hi aportarà un 6,5% i l’empresa passarà d’aportar-hi un 14,5% a un 15,5%.

Els nous percentatges de cotització de la persona assalariada o assimilada son els següents:

General (part assalariada)Jubilació (part assalariada)Total part assalariadaGeneral (part empresarial)Jubilació (part empresarial)Total part empresarialTotal cotizació
3%3,5%6,5% 7% 8,5%15,5%22%

En el cas de les persones que treballen per compte propi, el percentatge de cotització també s’incrementa i passa a ser del 22%.

Quan de conformitat amb la Llei, les persones assalariades només cotitzen a la branca general, els percentatges de cotització són els següents:

Part assalariadaPart empresarialTotal
3%7%10%

D’altra banda, s’amplia el grup de persones assegurades indirectes i poden

continuar sent beneficiaris de la cobertura mèdica les persones entre 18 i 25 anys, sempre que estiguin inscrites al Servei d’Ocupació. Hauran de presentar el certificat del Servei d’Ocupació a la CASS on consti aquesta circumstància.

Aquestes modificacions, ja es poden consultar a la nostra pàgina web a:

NORMATIVA LEGISLATIVA/ SEGURETAT SOCIAL

Conjuntament amb la resta de lleis, decrets i reglaments de l’àmbit de la Seguretat Social.

O al següent enllaç: