Oficina: 00376 734040 | Mònica Núñez: 00376 664040 | info@aaa.ad

Serveis de gestoria a Andorra

La nostra gestoria ofereix un servei professional, àgil i proper en tots aquells tràmits vinculats a l’empresa tant en l’àmbit comptable, com el fiscal, laboral i mercantil a Andorra.

Per altra banda, realitzem tot tipus de tràmits i gestions administratives tant per a particulars com per a empreses davant les diverses institucions i entitats andorranes.

gestoria

Gestions mercantils

 • Sol·licitud d’inversió estrangera (per comprar/constituir societats, comprar immobles)
 • Constitució i modificació de societats
 • Redacció d’estatuts socials
 • Dissolució, liquidació i extinció de societats
 • Obertures, baixes i modificacions de comerç
 • Redacció d’actes socials
 • Obtenció i legalització de llibres d’actes i de socis
 • Registre de patents

Gestoria laboral

 • Obtenció i renovació de permisos de residència i treball
 • Obtenció i renovació de permisos de treball per a empreses estrangeres
 • Redacció de contractes de treball
 • Gestió de nòmines i elaboració dels butlletins de treball
 • Tramitació de les altes i baixes a la CASS
 • Gestió de la cotització mensual de les nòmines a la CASS
 • Redacció de cartes d’acomiadament i de desistiment del contracte de treball
 • Elaboració de quitances laborals

Gestoria comptable

 • Assessorament comptable
 • Outsourcing – externalització de serveis de comptabilitat
 • Elaboració i presentació dels comptes anuals
 • Revisió i assistència de comptabilitats externes
 • Col·laboració amb auditors externs per a la validació dels comptes
 • Elaboració de plans de negoci i de viabilitat
 • Elaboració de PAIF’s

Gestoria fiscal

 • Assessorament fiscal a empreses i particulars
 • Presentació de recursos i escrits davant de l’Administració
 • Confecció i presentació d’impostos a Andorra (IGI, IRPF, IRNR, IS)
 • Confecció IRNR espanyol
 • Tràmits per l’exempció de l’ITP

Tràmits immigració

 • Residència passiva (residència sense activitat lucrativa)
 • Residència i treball per empreses andorranes
 • Residència i treball per empreses estrangeres
 • Reagrupament familiar
 • Residència i treball per compte propi
 • Permís de treball fronterer
 • Residència per a professionals amb projecció internacional
 • Residència per raons d’interès científic, cultural i esportiu
 • Residència per ingrés en centres geriàtrics privats o en centres de cures mèdiques o terapèutiques privades

Altres tràmits

 • Empadronament al Comú
 • Certificats d’inscripció al Comú
 • Certificat de propietat de béns immobles
 • Certificat de radicació comercial
 • Homologació de títols universitaris
 • Representant legal per treballadors temporers
 • Tràmits unió estable de parella (parella de fet)
 • Tramitació permís de caça
 • Tramitació permís de pesca
 • Altres sol·licituds, cartes a institucions i entitats andorranes
 • Legalització de documents (postil·la de la Haya)
 • Certificat antecedents penals
 • Certificat antecedents penals italians
 • Assessorament en la importació de vehicles
 • Canvi de nom/ adreça de vehicles (canvi titularitat carta groga)
 • Certificats de no deute del Comú, l’Administració Tributària i la CASS
 • Certificat de naixement
 • Certificat de matrimoni o unió civil
 • Certificat d’unió estable de parella
 • Certificat de defunció
 • Certificat de residència a Andorra
 • Certificat de residència fiscal a Andorra

Per més informació, contacteu sense compromís

(+376) 734040

info@aaa.ad