Oficina: 00376 734040 | Mònica Núñez: 00376 664040 | info@aaa.ad

El 2 de juny de 2014 es va signar el Conveni entre el Principat d’Andorra i el Gran Ducat de Luxemburg per evitar la doble imposició en matèria d’impostos sobre la renda i prevenir l’evasió fiscal (CDI) que fou publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, núm.87, de data 23 de desembre de 2015.

D’acord amb allò establert al conveni, aquest entraria en vigor a la data de recepció de la darrera notificació, per la qual els estats contractants es notifiquen, per via diplomàtica, l’acompliment dels procediments interns exigits per a l’entrada en vigor.

Al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra de data 6 d’abril de 2016 es publica l’edicte on es fa públic que el CDI Andorra Luxemburg va entrar en vigor el passat 7 de març del 2016.

Podeu consultar el CDI Andorra Luxemburg a:

 

NORMATIVA LEGISLATIVA/ GENERAL

 

Conjuntament amb la resta de lleis, decrets i reglaments fiscals anteriorment publicats.

O al següent enllaç:

23/12/2015 Conveni entre el Principat d’Andorra i el Gran Ducat de Luxemburg per evitar les dobles imposicions i prevenir l’evasió i el frau fiscals en matèria d’impostos sobre la renda i sobre el patrimoni. (223.6 KiB)