Oficina: 00376 734040 | Mònica Núñez: 00376 664040 | info@aaa.ad

El CDI Andorra Xipre

El 18 de maig de 2018 es va signar el Conveni entre el Principat d’Andorra i el Govern de la República de Xipre per evitar la doble imposició en matèria d’impostos sobre la renda i prevenir l’evasió fiscal (CDI), que fou publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, número 57, del 3 d’octubre de 2018.

D’acord amb allò establert al conveni, aquest entraria en vigor a la data de recepció de la darrera notificació, per la qual els estats contractants es notifiquen, per via diplomàtica, l’acompliment dels procediments interns exigits per a l’entrada en vigor.

Al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra de data 6 de febrer de 2019 es publica l’edicte on es fa públic que el CDI Andorra Xipre entra en vigor l’11 de gener del 2019. Podeu consultar l’edicte al següent enllaç:

https://www.bopa.ad/bopa/031011/Pagines/GLT20190201_09_54_28.aspx

 

Podeu consultar el CDI Andorra Xipre a:

NORMATIVA LEGISLATIVA/ GENERAL

Conjuntament amb la resta de lleis, decrets i reglaments fiscals anteriorment publicats.

O al següent enllaç:

03/10/2018 Conveni entre el Govern del Principat d’Andorra i el Govern de la República de Xipre per evitar la doble imposició i prevenir l’evasió fiscal en matèria d’impostos sobre la renda (322.1 KiB)

 

Altres CDI en vigor

A data d’avui ja estan en vigor vuit CDI, el primer entre el Principat d’Andorra i la República Francesa que va entrar en vigor l’1 de juliol del 2015; el segon entre el Principat d’Andorra i el Regne d’Espanya que va entrar en vigor el 26 de febrer del 2016; el tercer entre el Principat d’Andorra i el Gran Ducat de Luxemburg en vigor des del 7 de març del 2016, el quart entre el Principat d’Andorra i el Principat de Liechtenstein, en vigor des del 21 de novembre del 2016, el cinquè entre el Principat d’Andorra i la República Portuguesa en vigor des del 23 d’abril del 2017, el sisè entre el Principat d’Andorra i els Emirats Àrabs Units, vigent des de l’1 d’agost de 2017, el setè entre Principat d’Andorra i la República de Malta, en vigor des del 27 de setembre de 2017 i el darrer entre el Principat d’Andorra i la República de Xipre que ha entrat en vigor aquest gener.