Oficina: 00376 734040 | Mònica Núñez: 00376 664040 | info@aaa.ad

El passat dia 20 de setembre de 2016 es va signar el Conveni entre el Principat d’Andorra i el Govern de la República de Malta  per evitar la doble imposició en matèria d’impostos sobre la renda i prevenir l’evasió fiscal (CDI) que fou publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, núm. 39, del 14 de juny del 2017.

D’acord amb allò establert al conveni, aquest entraria en vigor a la data de recepció de la darrera notificació, per la qual els estats contractants es notifiquen, per via diplomàtica, l’acompliment dels procediments interns exigits per a l’entrada en vigor.

Al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra de data 20 setembre de 2017 es publica l’edicte on es fa públic que el CDI Andorra Malta entra en vigor el 27 de setembre del 2017.

Podeu consultar el CDI Andorra Malta a:

NORMATIVA LEGISLATIVA/ GENERAL

Conjuntament amb la resta de lleis, decrets i reglaments fiscals anteriorment publicats.

O al següent enllaç:

25/05/2017 Conveni entre el Govern del Principat d’Andorra i el Govern de la República de Malta per evitar la doble imposició i prevenir l’evasió fiscal en matèria d’impostos sobre la renda (223.4 KiB)