Oficina: 00376 734040 | Mònica Núñez: 00376 664040 | info@aaa.ad

El 30 de setembre del 2015 es va signar el Conveni entre el Principat d’Andorra i el Principat de Liechtenstein per evitar la doble imposició i prevenir l’evasió fiscal en matèria d’impostos sobre la renda i patrimoni (CDI) que fou publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, núm.38, de data 29 de juny del 2016.

D’acord amb allò establert al conveni, aquest entraria en vigor a la data de recepció de la darrera notificació, per la qual els estats contractants es notifiquen, per via diplomàtica, l’acompliment dels procediments interns exigits per a l’entrada en vigor.

Al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra de data 30 de novembre de 2016 es publica l’edicte on es fa públic que el CDI Andorra Liechtenstein va entrar en vigor el passat 21 de novembre del 2016.

Podeu consultar el CDI Andorra Liechtenstein a:

NORMATIVA LEGISLATIVA/ GENERAL

Conjuntament amb la resta de lleis, decrets i reglaments fiscals anteriorment publicats.

 

O al següent enllaç:

26/05/2016 Conveni entre el Principat d’Andorra i el Principat de Liechtenstein per evitar la doble imposició i prevenir l’evasió fiscal en matèria d’impostos sobre la renda i el patrimoni (227.1 KiB)