Oficina: 00376 734040 | Mònica Núñez: 00376 664040 | info@aaa.ad

A partir del 24 de juny de 2016 entra en vigor el procediment de dipòsit de comptes en suport electrònic, aquest procediment es crea per tal de facilitar als ciutadans i a les empreses els seus drets i les seves obligacions.

Ja es prèvia en l’article 16.3 del Reglament del Registre de Dipòsit de Comptes i l’article 42.3 del Reglament del Registre de Societats la modalitat de dipositar els comptes en suport electrònic. L’entrada en funcionament dels certificats electrònics ha permès que aquesta modalitat de dipòsit sigui efectiva,  mitjançant la ordre ministerial la qual ha estat publicada al BOPA el passat 29 de juny

Per tant, el que en els darrers anys es feia de forma presencial a partir d’ara es podrà realitzar de forma electrònica mitjançant el dipòsit dels fitxers dels comptes al lloc web habilitat: www.e-tramits.ad. Cal destacar, que no s’acceptarà en cap cas el dipòsit que combini les dos formes alhora (presencial i electrònica).

L’ordre ministerial preveu els dipòsits de totes les modalitats de comptes anuals; simplificada, abreujada i normal.

Els terminis per al dipòsit de comptes en forma:

a) Presencial: finalitzen el darrer dia hàbil del mes següent a la seva aprovació en horari d’atenció al públic del Servei de Tràmits.

b) En suport electrònic: finalitzen a les 24.00 hores del darrer dia del mes següent a la seva aprovació.

Requisits per al dipòsit de comptes en suport electrònic:

  • Que la persona s’identifiqui mitjançant un Mòdul d’identificació en línia (MIL).
  • Identificar el model de dipòsit que s’efectua.
  • Indicar el període al qual fan referència els comptes anuals dipositats.
  • Identificar l’empresari al qual fan referència els comptes i indicar el seu número de registre tributari (NRT).
  • Annexar els fitxers dels comptes i, si escau, el certificat dels acords socials.

Els fitxers dels comptes anuals i, si escau, del certificat dels acords socials han de ser en format PDF i han d’estar signats electrònicament per tots i cadascun dels administradors mitjançant els certificats electrònics oportuns.

No serà vàlid el dipòsit en format electrònic combinant signatures manuscrites i signatures electròniques dels seus administradors

Aquest nou procediment de dipòsit de comptes, ja es pot consultar a la nostra pàgina web a:

NORMATIVA LEGISLATIVA/ COMPTABILITAT

Conjuntament amb la resta de lleis, decrets i reglaments de l’àmbit de la comptabilitat i dipòsit de comptes.

O al següent enllaç:

23/06/2016 Ordre Ministerial relativa al procediment de dipòsit de comptes en suport electrònic (124.6 KiB)