Oficina: 00376 734040 | Mònica Núñez: 00376 664040 | info@aaa.ad

Crear una empresa a Andorra

crear empresa a Andorra

Triple A li ofereix serveis de consultoria i gestoria en la creació d’empreses a Andorra. L’ajudarem a triar el tipus de societat/negoci que més li convingui, segons les seves necessitats.

Addicionalment, ens encarregarem dels seus tràmits enfront dels organismes competents per a agilitzar l’obertura de la seva empresa o comerç, minimitzant els seus desplaçaments.

Per què crear una empresa a Andorra?

Alt nivell de vida

Andorra compta amb una renda per càpita de les més altes del món. L’any 2017 el PIB va ascendir fins als 2.674,10 milions d’euros, de manera que el PIB per càpita es va situar en 35.753 euros. Pel que fa al PIB per càpita en Paritat de Poder Adquisitiu, que és la dada que permet fer comparacions internacionals, es va situar en 49.153,5 dòlars, aquesta ponderació va situar a Andorra en una bona posició, amb xifres similars a Alemanya, Suècia i Dinamarca. Aquesta llista l’encapçalava Qatar amb 128.378 dòlars, França va obtenir un PIB per càpita en Paritat de Poder Adquisitiu de 42.850 dòlars i Espanya de 37.998 dòlars.

Baixa pressió fiscal

Impost de societats: Aquest impost és molt atractiu per als inversors estrangers, atès que només és d’un 10%, un percentatge bastant inferior al de la majoria de països europeus. Addicionalment, algunes empreses, donada la seva activitat poden beneficiar-se d’un 80% de reducció de la base de tributació, la qual cosa resulta un tipus efectiu del 2%.

Impost sobre la renda de les persones físiques: Similar a la dels països veïns, però amb una pressió fiscal bastant més baixa. El tipus de gravamen és del 10%, estant exempts els primers 24.000 euros de rendiments del treball (dels 24.001 als 40.000 el tipus de gravamen és de 5%), els primers 3.000 euros de rendes de capital mobiliari i la totalitat dels dividends obtinguts d’empreses andorranes, la qual cosa redueix significativament el tipus efectiu.

IGI: L’IGI és l’impost equivalent a l’IVA, però igual que els altres impostos té un tipus de gravamen inferior. El tipus general és del 4,5%, el superreduït és del 0% (sanitat, educació, arrendament d’habitatges, el reduït de l’1% (alimentació, aigua, llibres), el tipus especial del 2,5% (transport, teatre, cinema, museus), l’incrementat 9,5% (serveis bancaris i financers).

Cal destacar també que a Andorra actualment no hi ha Impost sobre el Patrimoni, ni Impost de successions i donacions.

Despeses laborals

Una de les avantatges de constituir una societat a Andorra és la contractació del personal, amb una baixa cotització a la seguretat social per part de l’empresari en comparació amb altres països, la qual cosa facilita la contractació i redueix els costos fixos.

Les cotitzacions a la Seguretat Social, per a les empreses andorranes són del 15,5%, a Espanya i França excedeixen el 30%.

Altres avantatges

  • Qualitat de vida de les més elevades del món
  • Elevada seguretat i una de les menors taxes de criminalitat
  • A menys de tres hores de ciutats com Barcelona o Tolosa
  • Dèficit i endeutament sobre el PIB en la banda més moderada dels països de l’OCDE
  • Elevada solvència del sistema bancari andorrà
  • Sistema sanitari de primer nivell
  • Tres sistemes educatius gratuïts en tres idiomes
  • Una gran diversitat cultural

Per més informació, contacteu sense compromís

(+376) 734040

info@aaa.ad