Oficina: 00376 734040 | Mònica Núñez: 00376 664040 | info@aaa.ad

Consultoria / Assessorament comptable

Per aquelles empreses que precisin verificar els procediments comptables i financers requerits per la normativa andorrana, la nostra empresa compta amb una dilatada pràctica al sector, per a complir amb els mateixos, així com, per assistir-lo en tots aquells processos comptables i financers en els que l’empresa requereixi de la nostra assistència.

Una comptabilitat ordenada, ràpida i transparent per a que en tot moment es reporti la realitat econòmica del seu negoci. Un anàlisis permanent en matèria comptable per optimitzar la gestió empresarial i prendre les millors decisions operatives i estratègiques.

 • Confecció i revisió de la informació financera: estats financers, comptes anuals, consolidats comptables, pressupostos
 • Elaboració de P.A.I.F. (Programa d’actuació, d’inversions i de finançament)
 • Optimització dels processos clau i suport de suport de l’empresa
 • Disseny i implementació de polítiques comptables
 • Disseny i implementació de processos comptables
 • Programes de reducció de costos
 • Realització d’informes periòdics sobre la evolució financera de l’empresa
 • Elaboració de plans de viabilitat
 • Confecció de presentacions corporatives
 • Suport a petites i mitjanes empreses en les tasques de Direcció Financera
 • Assessorament financer en transaccions, valoracions, compres i vendes de negocis i societats
 • Peritatges

Per més informació, contacteu sense compromís

(+376) 734040

info@aaa.ad