Oficina: 00376 734040 | Mònica Núñez: 00376 664040 | info@aaa.ad

Amb data 22 de desembre de 2016, s’ha publicat al BOPA, el Conveni entre el Principat d’Andorra i la República de Portugal per evitar la doble imposició i prevenir l’evasió fiscal en matèria d’impostos sobre la renda.

L’any 2009 Andorra i Portugal ja van signar un acord per a l’intercanvi d’informació en matèria fiscal, les dues parts es van comprometre a negociar un conveni per evitar la doble imposició entre ambdós països.

Les negociacions es van realitzar durant el primer semestre del 2015, i el conveni es va signar amb data  27 de setembre del 2015.

Aquests acords són un element clau en l’estratègia perquè Andorra esdevingui  un país competitiu, atès que permetran a les empreses andorranes prestar serveis a l’estranger sense ser sotmeses a la retenció a l’origen sobre la facturació, i donaran seguretat jurídica a les inversions estrangeres a Andorra perquè puguin obtenir una garantia conforme a la qual no rebran imposició per les mateixes rendes al seu lloc de residència fiscal.

A data d’avui ja estan en vigor tres convenis, el primer entre el Govern del Principat d’Andorra i el Govern de la República Francesa per evitar les dobles imposicions i prevenir l’evasió i el frau fiscals en matèria d’impostos sobre la renda, que va entrar en vigor l’1 de juliol del 2015; el segon entre el Principat d’Andorra i el Regne d’Espanya per evitar la doble imposició en matèria d’impostos sobre la renda i prevenir l’evasió fiscal, que ha entrat en vigor el 26 de febrer del 2016; i el tercer entre el Principat d’Andorra i el Gran Ducat de Luxemburg per evitar les dobles imposicions i prevenir l’evasió i el frau fiscals en matèria d’impostos sobre la renda i sobre el patrimoni, que ha entrat en vigor el  passat 7 de març del 2016.

El CDI Andorra Portugal es pot consultar a la nostra pàgina web a:

 

NORMATIVA LEGISLATIVA/ GENERAL

Conjuntament amb la resta de lleis, decrets i reglaments fiscals anteriorment publicats.

O al següent enllaç:

22/12/2016 Conveni entre el Principat d’Andorra i la República de Portugal per evitar la doble imposició i prevenir l’evasió fiscal en matèria d’impostos sobre la renda (207.3 KiB)