Oficina: 00376 734040 | Mònica Núñez: 00376 664040 | info@aaa.ad

L’1 de gener de 2015 entrarà en vigor l’Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). El període impositiu coincidirà amb l’any natural, havent de presentar els obligats tributaris una declaració entre l’1 d’abril i el 30 de setembre de l’exercici posterior. No obstant això, no estan obligats a presentar la declaració els obligats […]

Llegeix més