Oficina: 00376 734040 | Mònica Núñez: 00376 664040 | info@aaa.ad

D’acord amb el que s’estableix a l’article 73 de la Llei 31/2018, del 6 de desembre de relacions laborals, Govern fixa amb una periodicitat mínima anual el salari mínim interprofessional. El salari mínim a Andorra per l’any 2022 per a qualsevol persona assalariada major de 15 anys és el següent: Aquest nou salari mínim interprofessional suposa [...]
Llegeix més

A continuació, trobareu tots els dies festius del 2021 a Andorra, tant els que estableix Govern, com els establerts pels comuns per cada parròquia. Consulta per a cada parròquia el calendari laboral. Dies festius Parròquia de Canillo Gener 1 Any nou (divendres) 6 Reis (dimecres) Febrer 15 Carnaval (dilluns) Març 14 Dia de la Constitució [...]
Llegeix més

D’acord amb el que s’estableix a l’article 73 de la Llei 31/2018, del 6 de desembre de relacions laborals,  Govern fixa amb una periodicitat mínima anual el salari mínim interprofessional. El salari mínim a Andorra per l’any 2021 per a qualsevol persona assalariada major de 15 anys és el següent: Aquest nou salari mínim suposa [...]
Llegeix més

El volum d’inversió estrangera formalitzada a Andorra el 2019 ha incrementat un 82%, d’acord amb les xifres publicades pel departament d’estadística de Govern aquest mes de juliol. Les inversions estrangeres directes corresponen a les sol·licituds d’inversió estrangera directa per dur a terme operacions societàries que requereixen autorització prèvia, com ara la constitució d’una societat, l’adquisició [...]
Llegeix més

D’acord amb el que s’estableix a l’article 73 de la Llei 31/2018, del 6 de desembre de relacions laborals, el Govern fixa amb una periodicitat mínima anual el salari mínim interprofessional. El salari mínim per l’any 2020 per a qualsevol persona assalariada major de 15 anys és el següent: Aquest nou salari mínim suposa un [...]
Llegeix més

Quina és la base de cotització global pels treballadors per compte propi? La base de cotització és el salari global mensual mitjà cotitzat pel conjunt de persones assalariades a la CASS de l'any natural immediatament anterior. Per l’any 2019, d’acord amb el Decret del 29/01/2020, aquest salari global mensual mitjà és de 2.129,44 euros, el [...]
Llegeix més

Si vols venir a treballar a Andorra, tant amb un contracte de temporer o de manera permanent, per a obtenir el permís de residència i treball necessitaràs el certificat d’antecedents penals del país d’origen, del país de nacionalitat, així com dels països de residència degudament legalitzats. Que és un certificat d’antecedents penals? És un certificat [...]
Llegeix més

El passat 22 de maig de 2019 es va publicar al BOPA el Decret del 14/05/2019 pel qual s’aprova el nou Reglament de l’impost sobre societats. Donats els canvis introduïts per la Llei 6/2018, del 19 d’abril, de modificació de la Llei 95/2010, del 29 de desembre de l’impost sobre societats, ha estat necessari adaptar [...]
Llegeix més

El passat 24 d’abril de 2019, el Govern d’Andorra va aprovar el Pla de control fiscal per l’exercici 2019 en compliment d’allò disposat en l'article 64, apartat 2, de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari que estableix la publicitat dels criteris generals que constitueixen el Pla anual de control fiscal [...]
Llegeix més