Oficina: 00376 734040 | Mònica Núñez: 00376 664040 | info@aaa.ad

Condicions d’us de la web (la “web” o el “lloc web”) d’A.A.A. Partenariat Fiscal i Conselleria Empresarial, S.L.

Titular de la web:

A.A.A. Partenariat Fiscal i Conselleria Empresarial, S.L. companyia mercantil de nacionalitat andorrana domiciliada a Andorra la Vella, amb N.R.T. L-710040-F i inscrita en el Registre de Societats Mercantils d’Andorra Llibre S-217, Foli 431-440.

La utilització del lloc web i de l’aplicació està subjecte a les següents condicions d’us. Li preguem que les llegeixi atentament. El fet d’accedir a la web i/o aplicació i fer servir els materials en ella continguts implica que vostè ha llegit i accepta, sense reserva alguna, aquestes condicions.

1.- Condicions d’ús

1.1 El lloc web i l’aplicació contenen material preparat per A.A.A. Partenariat Fiscal i Conselleria Empresarial, S.L. amb fins únicament informatius. L’usuari ha de tenir en compte que el material podria no reflectir l’estat legislatiu o la jurisprudència més recent sobre les qüestions analitzades. Tanmateix, aquest material pot ser modificat, desenvolupat o actualitzat sense notificació prèvia.

1.2 El material contingut al lloc web i/o l’aplicació no pot servir, en cap cas, de substitutiu de l’assessorament legal, financer o d’altre caire. L’accés a aquest material no pretén constituir ni implica relació alguna entre assessor i client, ni qualsevol altre tipus de relació de confiança o professional entre A.A.A. Partenariat Fiscal i Conselleria Empresarial, S.L. i l’usuari de la web i/o aplicació. Per tant, l’usuari no ha d’actuar sobre la base de la informació continguda a les mateixes, sense recórrer al corresponent assessorament professional.

1.3 Els enllaços o links que contenen el lloc web i/o l’aplicació poden conduir a l’usuari a altres llocs, pàgines web i/o aplicacions gestionades per tercers, sobre els que A.A.A. Partenariat Fiscal i Conselleria Empresarial, S.L. no exerceix cap tipus de control ni respon ni del contingut ni de l’estat d’aquests llocs, pàgines web i aplicacions, i l’accés a aquests mitjançant el lloc web o aplicació tampoc implica que A.A.A. Partenariat Fiscal i Conselleria Empresarial, S.L. recomani o aprovi el seu contingut.

2.- Limitació de responsabilitat

2.1 Qui fa servir la pàgina web, ho fa pel seu propi compte i risc, A.A.A. Partenariat Fiscal i Conselleria Empresarial, S.L. no es responsabilitza dels errors o omissions que puguin haver-hi al contingut de les mateixes o altres a les que es pugui accedir mitjançant aquesta. A.A.A. Partenariat Fiscal i Conselleria Empresarial, S.L.  tampoc podrà ser considerada responsable de qualsevol dany derivat de la utilització de la pàgina web i/o aplicació, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que en elles es faciliti.

2.2. A.A.A. Partenariat Fiscal i Conselleria Empresarial, S.L. no garanteix l’absència de virus o altres elements lesius que puguin ocasionar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l’usuari del lloc web i/o de l’aplicació. En conseqüència, A.A.A. Partenariat Fiscal i Conselleria Empresarial, S.L. no respon pels danys i perjudicis que tals elements poguessin ocasionar a l’usuari o a tercers.

3.- Protecció de dades

3.1 La informació que rep A.A.A. Partenariat Fiscal i Conselleria Empresarial, S.L. dels usuaris del lloc web i/o aplicació mitjançant la seva subscripció a la pàgina, als esdeveniments programats o a l’enviament de formularis, es tracta amb la màxima confidencialitat amb la finalitat d’atendre a les seves sol·licituds, participació a esdeveniments i enviar-li informació sobre futures accions. La informació rebuda no es fa servir per a cap altre fi.

3.2 A.A.A. Partenariat Fiscal i Conselleria Empresarial, S.L. podrà utilitzar dispositius d’emmagatzematge i recuperació de dades (“cookies”) en equips terminals dels destinataris, a condició de que els mateixos hagin donat el seu consentiment després de que se’ls hagi facilitat informació clara i complerta sobre la seva utilització. Els usuaris podran obtenir tota la informació sobre la finalitat de la instal·lació de les cookies i els usos que es donarà a les mateixes a la Política de Cookies de A.A.A. Partenariat Fiscal i Conselleria Empresarial, S.L.

Allò dit anteriorment no impedeix el possible emmagatzematge o accés d’indole tècnic amb la única finalitat d’efectuar la transmissió d’una comunicació per una xarxa de comunicacions electròniques o, a la mesura que sigui absolutament necessari, per a la prestació d’un servei de la societat de la informació expressament sol·licitada pel destinatari.

3.3 Quan es sol·licitin dades personals per a la prestació de serveis, s’informarà a l’usuari del caràcter necessari de les que es considerin imprescindibles. Si no es faciliten aquestes dades obligatòries no serà possible la prestació de tals serveis.

3.4 L’usuari podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant sol·licitud dirigida a l’adreça info@aaa.ad d’acord amb la Llei 15/2003 qualificada de protecció de dades personals, del 18 de desembre. La sol·licitud haurà d’indicar el nom i cognoms de l’usuari, domicili a efectes de notificacions, fotocopia del passaport o Document Nacional d’Identitat i indicació del dret que s’exerceix.