Oficina: 00376 734040 | Mònica Núñez: 00376 664040 | info@aaa.ad

Durant aquest mes de gener s’ha publicat al BOPA la variació percentual de l’índex general de preus al consum (IPC) de l’any 2017 que ha estat d’un 2,6%, així com el salari global mensual mitjà cotitzat pel conjunt de les persones assalariades a la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) de l’any d’2017 que s’ha fixat en 2.062,16 euros (essent de 2.041,35 euros a l’any 2017).

En base a aquestes  dades s’han determinat les tarifes de les cotitzacions de les persones que realitzen una activitat per compte propi (autònoms) al Principat d’Andorra per a l’any 2018 que són les següents:

  • La cotització a la branca general de les persones que realitzen una activitat per compte propi es fixa en 206,22 euros mensuals (204,14 euros a l’any 2017).
  • La cotització a la branca de jubilació de les persones que realitzen una activitat per compte propi es fixa en 247,46 euros mensuals (244,96 euros a l’any 2017).

Per tant, les persones que realitzen una activitat per compte propi  hauran de cotitzar a la CASS per un import mensual de 453,68 euros, un 1% més que l’any anterior, el que representa un augment de 4,58 euros.

Els treballadors per compte propi poden sol·licitar a la CASS una reducció de la cotització d’un 25%, 50% o 75%, en funció de diferents paràmetres com la data d’inici d’activitat del negoci, el resultat de l’exercici o bé la xifra de negocis.

Per qualsevol aclariment no dubteu en contactar amb nosaltres.